Zarząd Generalny

Najwyższą władzę nad Zgromadzeniem sprawuje Stolica Apostolska za pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli.

Najwyższą władzę wykonawczą w Zgromadzeniu ma Przełożona Generalna, która wraz  Zarządem Generalnym prowadzi, wyznacza strukturę i kierunek,  troszczy się o szerzenie Królestwa Bożego na ziemi i pełnienie służby i misji w Kościele. Główny dom Zgromadzenia  znajduje  się w Rzymie ( Italia).

Przełożona Generalna Sióstr Służebnic NPM s. Zofia Łebedowicz

Adres Domu Generalnego:

Casa Generalizia Ancelle della B. V. Immacolata
via Cassia, 102-104
00191 Roma, ITALIA
+39 06 329 5746

http://www.sisterssmi.org