Історія Згромадження Сестер Служебниць НДМ в Польщі

 Вийшла друком дисертація с. Анни Ірини Дрозд СНДМ, Директор Екуменічного Дому Суспільної Допомоги у Пралківцях - „Історія Згромадження Сестер Служебниць НДМ в Польщі

«Хто може легковажити цим народом, що має таких жінок? (Кн.Юдити 10,19). Ось ці мужні жінки, делікатні та ніжні у свояй природі, але такі сильні духом, бо скріплені Його благодаттю, були сміливими і безстрашними у визнанні своєї віри. Вони пережили нелегке життя, часто повне випробувань та терпіння, але ніколи не зневірилися, не зламалися, не розчарувалися, бо знали, на кого поклали свою надію. Їхньою надією був сам Христос.»  ( Генеральна Настоятелька с. Софія Лебедович) Książka ukazuje nie tylko genezę i rozwój zgromadzenia z punktu widzenia dziejów Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, ale przybliża niezwykłe losy żeńskiej wspólnoty zakonnej od czasu powstania, przez trudny okres dwóch wojen światowych i prześladowań oraz długi proces działalności konspiracyjnej, aż do momentu mozolnej odbudowy po upadku komunizmu. Obszerna, kilkuset stronicowa monografia podkreśla znaczenie i rolę jaką odegrały oraz wkład jaki wniosły Siostry Służebnice NPM w procesie pokonywania trudności związanych z likwidacją struktur oraz odradzania się życia religijnego grekokatolików w powojennej Polsce.

W monografii, do dotychczasowych niepublikowanych opracowań, dodany został szerszy kontekst historyczny i pasjonujące początki oraz uwypuklone zostały dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w konfrontacji z brutalną rzeczywistością polityczną XX wieku. Główne kierunki, którymi podąża autorka w swojej pracy to: sytuacja wyznaniowa w Galicji Wschodniej, polityka społeczno-religijna Monarchii Austro-Węgierskiej, zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim, relacje duchowieństwa grecko i rzymskokatolickiego, modele działalności pastoralno-społecznej, kształtowanie się tożsamości greckokatolickiej, okcydentalizm i bizantynizm, różnorodność form życia zakonnego, adaptacja do warunków ustrojowo-politycznych, odrodzenie i poszukiwanie nowych form aktywności.  Dzięki temu, iż autorka często przywołuje w opracowaniu relacje osób zaangażowanych w rozwój wspólnot, można prześledzić od środka proces recepcji pierwotnej idei i charyzmatu założycieli zgromadzenia, w różnych momentach historycznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. […]

[…] Publikacja zawiera wiele nieznanych dotąd informacji, pokazujących ogromną determinację sióstr w walce o swoją godność i miejsce w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Ukazuje zaangażowanie zgromadzenia w wychowywanie i kształtowanie dojrzałych postaw u dzieci i młodzieży, szczególnie z najuboższych rodzin. Przybliża troskę okazywaną obłożnie chorym oraz wieloaspektowe wspieranie duszpasterstwa i integrowanie środowiska greckokatolickiego w różnych częściach świata. Wydobywa na światło dzienne, zaangażowanie sióstr w kształtowanie wrażliwości społecznej i formowanie życia duchowego oraz rozwijanie współpracy z duchowieństwem w wymiarze liturgicznym, katechetyczno-pastoralnym i opiekuńczym. Jest to niezwykle fascynująca i budująca historia. Autorka nakreśliła ją przywołując wspomnienia naocznych świadków – uczestniczek burzliwych wydarzeń z przeszłości, a także przytaczając cenne dane ukazujące zanikanie i powstawanie domów zakonnych, przemieszczanie się sióstr oraz ilość dzieci uczestniczących w katechizacji i chorych objętych opieką medyczną. Dzięki monografii odkrywamy mało znane fakty dotyczące życia i aktywności sióstr w różnych częściach świata, podejmowane inicjatywy, często w ekstremalnych warunkach z narażeniem życia.

[…] Monografia wprowadza czytelnika w świat wartości, którymi żyły Siostry Służebnice NPM, czerpiąc siłę z bogatej tradycji bizantyjskiej, przypominając o jedności Kościoła katolickiego w jego różnorodności pod względem obrządkowym, narodowym i językowym.  Siostry były i pozostały na wskroś przeniknięte pasją bezinteresownego służenia najbardziej potrzebującym oraz tym, którzy szukają swojego miejsca w społeczeństwie i wspólnocie kościelnej.

fragment Przedmowy monografii

A man
Напишіть нам

Контакт

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man
З метою надання послуг на найвищому рівні використовуємо файли cookies. Візит до нашої сторінки означає, що будуть вони поміщені у Вашому пристрої. В кожній хвилі можна зробити зміни налаштувань на Вашого браузеру. Додатково, візит до нашого сайту означає прийняття Вами засад обробки персональних даних, котрі були надані електронним шляхом. Ознайомтеся з нашою політикою приватності. (Закрити)