Історія Згромадження Сестер Служебниць НДМ в Польщі

 Вийшла друком дисертація с. Анни Ірини Дрозд СНДМ, Директор Екуменічного Дому Суспільної Допомоги у Пралківцях - „Історія Згромадження Сестер Служебниць НДМ в Польщі

«Хто може легковажити цим народом, що має таких жінок? (Кн.Юдити 10,19). Ось ці мужні жінки, делікатні та ніжні у свояй природі, але такі сильні духом, бо скріплені Його благодаттю, були сміливими і безстрашними у визнанні своєї віри. Вони пережили нелегке життя, часто повне випробувань та терпіння, але ніколи не зневірилися, не зламалися, не розчарувалися, бо знали, на кого поклали свою надію. Їхньою надією був сам Христос.»  ( Генеральна Настоятелька с. Софія Лебедович) Książka ukazuje nie tylko genezę i rozwój zgromadzenia z punktu widzenia dziejów Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, ale przybliża niezwykłe losy żeńskiej wspólnoty zakonnej od czasu powstania, przez trudny okres dwóch wojen światowych i prześladowań oraz długi proces działalności konspiracyjnej, aż do momentu mozolnej odbudowy po upadku komunizmu. Obszerna, kilkuset stronicowa monografia podkreśla znaczenie i rolę jaką odegrały oraz wkład jaki wniosły Siostry Służebnice NPM w procesie pokonywania trudności związanych z likwidacją struktur oraz odradzania się życia religijnego grekokatolików w powojennej Polsce.

W monografii, do dotychczasowych niepublikowanych opracowań, dodany został szerszy kontekst historyczny i pasjonujące początki oraz uwypuklone zostały dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w konfrontacji z brutalną rzeczywistością polityczną XX wieku. Główne kierunki, którymi podąża autorka w swojej pracy to: sytuacja wyznaniowa w Galicji Wschodniej, polityka społeczno-religijna Monarchii Austro-Węgierskiej, zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim, relacje duchowieństwa grecko i rzymskokatolickiego, modele działalności pastoralno-społecznej, kształtowanie się tożsamości greckokatolickiej, okcydentalizm i bizantynizm, różnorodność form życia zakonnego, adaptacja do warunków ustrojowo-politycznych, odrodzenie i poszukiwanie nowych form aktywności.  Dzięki temu, iż autorka często przywołuje w opracowaniu relacje osób zaangażowanych w rozwój wspólnot, można prześledzić od środka proces recepcji pierwotnej idei i charyzmatu założycieli zgromadzenia, w różnych momentach historycznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. […]

[…] Publikacja zawiera wiele nieznanych dotąd informacji, pokazujących ogromną determinację sióstr w walce o swoją godność i miejsce w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Ukazuje zaangażowanie zgromadzenia w wychowywanie i kształtowanie dojrzałych postaw u dzieci i młodzieży, szczególnie z najuboższych rodzin. Przybliża troskę okazywaną obłożnie chorym oraz wieloaspektowe wspieranie duszpasterstwa i integrowanie środowiska greckokatolickiego w różnych częściach świata. Wydobywa na światło dzienne, zaangażowanie sióstr w kształtowanie wrażliwości społecznej i formowanie życia duchowego oraz rozwijanie współpracy z duchowieństwem w wymiarze liturgicznym, katechetyczno-pastoralnym i opiekuńczym. Jest to niezwykle fascynująca i budująca historia. Autorka nakreśliła ją przywołując wspomnienia naocznych świadków – uczestniczek burzliwych wydarzeń z przeszłości, a także przytaczając cenne dane ukazujące zanikanie i powstawanie domów zakonnych, przemieszczanie się sióstr oraz ilość dzieci uczestniczących w katechizacji i chorych objętych opieką medyczną. Dzięki monografii odkrywamy mało znane fakty dotyczące życia i aktywności sióstr w różnych częściach świata, podejmowane inicjatywy, często w ekstremalnych warunkach z narażeniem życia.

[…] Monografia wprowadza czytelnika w świat wartości, którymi żyły Siostry Służebnice NPM, czerpiąc siłę z bogatej tradycji bizantyjskiej, przypominając o jedności Kościoła katolickiego w jego różnorodności pod względem obrządkowym, narodowym i językowym.  Siostry były i pozostały na wskroś przeniknięte pasją bezinteresownego służenia najbardziej potrzebującym oraz tym, którzy szukają swojego miejsca w społeczeństwie i wspólnocie kościelnej.

fragment Przedmowy monografii

З метою надання послуг на найвищому рівні використовуємо файли cookies. Візит до нашої сторінки означає, що будуть вони поміщені у Вашому пристрої. В кожній хвилі можна зробити зміни налаштувань на Вашого браузеру. Додатково, візит до нашого сайту означає прийняття Вами засад обробки персональних даних, котрі були надані електронним шляхом. Ознайомтеся з нашою політикою приватності. (Закрити)

Політика конфіденційності

Ми цінуємо Вашу приватність. Приділяємо велику увагу до охорони персональних даних користувачів сторінки. Нам залежить, аби кожний, хто відвідує ту сторінку, був поінформований, як може зберігати свої приватні дані. Саме тому запрошуємо до ознайомлення з Політикою Охорони Даних нашої сторінки. Представлена інформація описує, в який спосіб накопичуються дані про користувачів, котрі збираються,  оброблюються та накопичуються у нас, а також як виглядає охорона персональних даних користувачів сторінки.

Адміністратор

Адміністратором є Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ в Польщі, далі «Адміністратор».

Основи обробки даних

Персональні дані – то всіляка інформація, котра стосується ідентифікованої або можливої до ідентифікації фізичної особи. Всі персональні дані збираються, зберігаються та оброблюються на сайті www згідно з Загальним Декретом в справі охорони фізичних осіб в зв’язку з обробкою персональних даних в Католицькій Церкві (далі «Декрет»).

Сервер фірми хостингу, на котрому працює наша сторінка, може записувати інформацію щодо використання користувачами сервісу, тобто їх IP адреси, назви доменів, технічні дані і типи браузерів, види операційних систем, а також географічну локалізацію, з котрої відбувся вхід на нашу інтернет-сторінку. Та інформація використовується з технічною метою для створення різного роду статистик, оцінки використання конкретних елементів сервісу, а також для захисту інформаційної мережі фірми, що надає хостинг. Ті дані не дають можливості однозначної ідентифікації кожного відвідувача як конкретної фізичної особи.

Електронні формуляри

Під час використання наших формулярів on-line зібрані дані будуть використані:

  • Надання послуги, котру замовляє відвідувач.

Інформуємо, що адміністратором Ваших даних є Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ в Польщі, далі «Адміністратор».

Адміністратор не буде передавати Ваші персональні дані стороннім особам фізичним чи юридичним. Ваші персональні дані будуть використані тільки для приготування молитви до Блаженної  Йосафати чи Блаженної Тарсикії.

Ви маєте право відмовитися від складення інтенції, а також усунути свої дані з нашої бази, право до перенесення даних, право відмовитися від послуги. Маєте також право внесення скарги до церковного Інспектора Охорони Персональних Даних, коли дізнаєтеся, що використання персональної інформації порушує засади Декрету.

 

Внесення Вами персональної інформації за посередництвом формуляру є справою добровільною, однак без цієї інформації ми не будемо мати можливість скласти молитовне прохання.

Надання інформації про користувачів сайту

Адміністратор не передає, не продає і не випозичає дані користувачів сторінки третім особам чи закладам.

Адміністратор може представити інституціям, з котрими співпрацює, статистику перегляду сторінки, не дозволяючи на ідентифікацію конкретних користувачів. У випадку контролю церковного Інспектора Охорони Персональних Даних ваші дані можуть бути надані особам, котрі проводять контроль.

У випадку порушення закону, або коли того вимагає чинне законодавство, можемо надати технічні дані (такі як IP-адреса тощо) правоохоронним органам на підставі відповідного законодавства/ судового наказу/ інших документів, котрі відповідають польському праву.

Файли cookies

Наш сайт, так само як більшість інтернет-сторінок, використовує файли cookies з метою зібрання статистик. Cookies – це невеликі текстові блоки, котрі зберігаються на Вашому пристрої (комп’ютері, планшеті, телефоні), котрі можуть бути зчитані нашим сайтом. Більше інформації тут: http://wszystkoociasteczkach.pl. Заблокована можливість записування файлів cookies може зупинити працю деяких функцій сервісу.

Видалення файлів cookies і управління ними у вибраних програмах:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Ваші права

Шановний Користувачу, Ви маєте наступні права в зав’язку з обробкою Ваших персональних даних:

- право повернення Ваших даних, або отримання копії;
- право видалення даних (у певних ситуаціях);
- право внесення скарг до наглядового органу, котрий займається охороною персональних даних ,
- право до обмеження обробки даних,
- право до відмови від згоди на обробку нами Ваших даних. Відмова від згоди не має впливу на відповідність праву обробки даних, котрої виконано на підставі раніше наданої згоди,
- право на перенесення персональних даних, тобто до отримання від Адміністратора Ваших даних в прийнятих форматах, котрий придатний до читання на комп’ютері.

Збирання інформації

Користуючись з сайту, Ви приймаєте основи нинішньої Політики приватності сервісу. Персональні дані можуть бути зібрані наступним чином:

1) інформація, що подаються у формулярах, що подаються на сайті;
2) інформація, що збирається автоматично під час використання сайту, тобто:

– інформації, що записуються автоматично в логах серверів чи сайту, наприклад, адреса IP, посилання на сайт, котре набрав користувач, дата і година запиту сторінки, тип браузера, мова браузеру, тип операційної системи,
– файли „cookies” – невеликі текстові файли, котрі висилаються сервісом на пристрої користувача, котрий відвідує сервіс (комп’ютер, смартфон тощо).

Інформація, що збирається автоматично, потрібна для наступного:
1) адміністрації сервером та сервісами,
2) забезпечення безпеки та охорони даних сервісу,
3) забезпечення послуг, запропонованих на нашій,
4) збору статистичних даних.

Зміни в політиці приватності

Адміністратор попереджує, що в майбутньому може ввести зміни в Політиці Охорони Персональних Даних. Одночасно з кожною зміною буде з’являтися на цій сторінці нова версія нашої Політики. Користуючись зі сторінки, відвідувач приймає зміни в новій версії Політики.

У випадку питань, сумнівів запрошуємо зв’язатися з нами.