Akafist

Kondak 1

Błogosławiona Matko Josafato, sławo niezwyciężonego Władcy i Pana, przyjmij naszą modlitwę i skieruj myśli nasze do Boga, by wysławiały Pana, a Ty, która otrzymałaś moc wstawiennictwa – chroń od wszelkich nieszczęść tych, którzy Tobie śpiewają: Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Ikos 1

Od młodości, Błogosławiona Josafato, Twoje serce przepełnione było miłością do Boga w Trójcy Jedynego i Duch Święty, powierzając Tobie zakonne powołanie, uczynił Ciebie miejscem swego przebywania.  I my wzmocnieni Twoją wiarą i Twoim męstwem, wołamy:

Raduj się, zorzo napełniona miłością do Boga;
Raduj się, skarbnico, która życzenia serca swego Jemu przedstawiała;
Raduj się, bo szukałaś sławy Niebios;
Raduj się, bo pragnęłaś żyć z Bogiem na zawsze;
Raduj się, kwiecie, który chciałeś zakwitnąć dla Boga;
Raduj się, bo w samotności i ciszy  wzmacniała się Twoja miłość;
Raduj się odwago, która trudności życiowe zwyciężałaś;
Raduj się, Ty, która zawierzałaś Opatrzności Bożej;
Raduj się, bo naród swój szczerze kochałaś;
Raduj się, bo dla Niego żyć chciałaś;
Raduj się, bo Ty wezwanie Chrystusa z radością przyjęłaś;
Raduj się, ofiaro modlitwy i służby.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 2

Czystością Twej duszy oraz wszystkimi pragnieniami Twego serca, uwielbiony Twórca błogosławił Twoje czyny. Przyjąwszy powołanie Boże, z wielką radością i miłością chwaliłaś Pana. A my za Twoim przykładem śpiewamy: Alleluja!

Ikos 2

Błogosławiona Josafato, widząc niedolę swego narodu, Ty radykalno odpowiedziałaś na wezwanie Pana, by zostać służebnicą sług Chrystusowych. Dlatego też z podziwem dzisiaj Tobie śpiewamy:

Raduj się, bo do nowego życia zrodziła Ciebie miłość Boża;
Raduj się, bo na służbę oddałaś siebie z radością;
Raduj się, bo dla bliźnich stałaś się światłem w życiu;
Raduj się, duchowa żywicielko dla zbawienia wielu dusz;
Raduj się Siostro, która wybrałaś sobie wąską ścieżkę;
Raduj się, bo Ty radość duchową z jedności z Bogiem czerpałaś;
Raduj się, Ty która stałaś się sercem nowej wspólnoty;
Raduj się, Matko która uczyłaś służyć Panu Bogu;
Raduj się, naczynie Mądrości Bożej;
Raduj się siło Boża, która nas broni;
Raduj się, bo świętością swego życia uwielbiałaś Boga;
Raduj się doradco w naszym życiu.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 3

Siła Wszechmogącego ogarnęła Ciebie, Matko Josafato, uczyniwszy zdolną przynosić cudowny zapach Bogu miłego życia. Ty napełniona mądrością Bożą, odważnie kroczyłaś trudną drogą poświęcenia, chwaląc Pana  swego. A my natchnieni Twoim  przykładem śpiewamy: Alleluja!

Ikos 3

Jeszcze w młodości, Błogosławiona Josafato, pragnęłaś żyć dla Boga w czystości serca. Z miłości do Stworzyciela i Ojca swego, Ty poświęciłaś życie swoje służbie Bogu, składając śluby Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa. Idąc dzisiaj za Twoim przykładem śpiewamy:

Raduj się, czysta ofiaro dla Chrystusa;
Raduj się, bo czystym sercem Ty Chrystusa rozsławiłaś;
Raduj się, bo prowadziłaś życie na wzór aniołów;
Raduj się, bo prawdziwa miłość rozwijała się w Tobie;
Raduj się, bo Ty skarb swój w Bogu znalazłaś;
Raduj się, bo zrezygnowałaś Ty z ziemskich pociech;
Raduj się, bo przykładem dla Ciebie stało się ubóstwo Chrystusa;
Raduj się, bo ubogie serce przyjmowało wszystkich;
Raduj się, bo Ty wolę Bożą ze swoją wolą połączyłaś;
Raduj się, bo posłuszeństwo Chrystusa Ty w pełni przyjęłaś;
Raduj się Ty, która własne życie włożyłaś w ręce Boże;
Raduj się Ty, która w pełni oddała siebie w ofierze.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 4

Widząc jak burza życiowych namiętności pochłaniała  Twój naród, Ty, Matko Josafato, gorąco błagałaś Wszechmogącego Boga za tych, którym nie dane było poznać prawdziwego Życia, żeby wszyscy mogli ze szczerego serca z wdzięcznością wołać: Alleluja!

Ikos 4

Błogosławiona Josafato, przyjąwszy dar miłości od Chrystusa, Ty z radością zaniosłaś go do tych, którzy pragnęli spotkać wieczną Drogę, Prawdę i Życie. Dzisiaj naśladując Ciebie wołamy razem z Tobą:

Raduj się, głosicielko Królestwa Niebieskiego;
Raduj się, Ty która stałaś się przykładem miłości do bliźnich ;
Raduj się, Ty która obdarzyłaś chorych anielskim miłosierdziem;
Raduj się, Ty która modlitwą  i ofiarą ogrzewała ubogie serca;
Raduj się Ty, która innym wskazywała drogę do wieczności;
Raduj się, wychowawczyni ludu Bożego;
Raduj się, nauczycielko miłości do Stwórcy;
Raduj się, Ty, która przynosiłaś radość w życiu codziennym;
Raduj się, bo służba Twoja była cicha;
Raduj się, bo Pan Bóg przyjął ją w całości;
Raduj się, bo zjednoczyłaś się całym sercem z narodem;
Raduj się, która nie bałaś się iść w nieznane.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 5

Jako gwiazda prowadząca do Boga, objawiłaś się, Błogosławiona Josafato, tym, którzy szukają Światła Prawdy. Poprzez swoją posługę przyprowadziłaś wielu do prawdziwego poznania łaski Bożej i nauczyłaś wszystkich śpiewać Panu: Alleluja.

Ikos 5

Błogosławiona Josafato, w całkowitym oddaniu siebie Panu miałaś dar otwartego serca na potrzeby swojego narodu. Z odwagą i wiarą patrzyłaś w przyszłość swoich Sióstr, dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie, prosząc o dar otwartości serca na potrzeby bliźnich, wzywając:

Raduj się, gorąco kochająca bliźnich;
Raduj się, bo ogarniałaś wszystkich szczerą miłością;
Raduj się, Ty, która stała się Matką dla wielu;
Raduj się, bo podarowałaś Kościołowi duchowe dzieci;
Raduj się, bo odważnie niosłaś ludziom Słowo Boże;
Raduj się, zwiastunko Bożej miłości;
Raduj się, bo posługa Twoja nie znała granic;
Raduj się, bo wszędzie byłaś ze swoim narodem;
Raduj się, bo odczuwałaś potrzebę posługi w dalekich krajach;
Raduj się, bo swoje Siostry na misję błogosławiłaś;
Raduj się, bo uczysz nas prawdziwej posługi;
Raduj się, skarbnico Bożej Mądrości.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 6

Codziennie spełniając pokorną posługę, Matko Josafato, niosłaś wiarę tam, gdzie panowała niewiara. Wątpiących utwierdzałaś wiarą, aby mogli pokonać wszystkie ziemskie trudności i śpiewać Panu: Alleluja.

Ikos  6

Błogosławiona Josafato, idąc drogą światła i ciemności, bolesnej samotności i odrzucenia, krzepiłaś się Boskim darem głębokiej i bezgranicznej wiary. Wzmocnieni przykładem Twojej wiary, wzywamy na Twoją cześć:

Raduj się, bo wiara  zjednoczyła Cię z Bogiem na wieki;
Raduj się, bo wiara uczyła Cię dostrzegać Boże piękno;
Raduj się, bo wiara wzmacniała odwagę w Twoim sercu;
Raduj się, bo wiara zrodziła bezgraniczną ufność do Boga;
Raduj się, bo z wiarą przyjmowałaś życiowe przeciwności;
Raduj się, bo Twoja wiara oświetlała w ciemność;
Raduj się, bo wiara była podporą Twojej wierności;
Raduj się, bo w Twoim sercu płonęła żywa wiara;
Raduj się, bo  uczysz nas wierzyć;
Raduj się, bo dzięki Twojej wierze, Pan zsyła nam łaski;
Raduj się, bo Twoja wiara jest dla nas żywym płomieniem;
Raduj się, bo Twoja wiara umacnia powołania.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 7

Poznawszy Boga prawdziwego, Ty, Matko Josafato, w bezgranicznej nadziei przyjęłaś dar miłości swego Stwórcy, w pokorze wysławiałaś Boga swoimi uczynkami. My dziękujemy Panu za Twoje życie i śpiewamy: Alleluja.

Ikos 7

Błogosławiona Josafato, Ty w swoim życiu nieustannie ufałaś Bogu. Z wielką radością oczekiwałaś spełnienia swojej największej nadziei – przebywania z Synem w królestwie Ojca. Wzmocnieni Twoją nadzieją wzywamy do Ciebie:

Raduj się, pragnąca życia wiecznego w Bogu;
Raduj się, bo wiecznego szczęścia zawsze szukałaś;
Raduj się, bo cierpienia życiowe Cię nie złamały;
Raduj się, bo w Bogu złożyłaś całą swą nadzieję;
Raduj się, bo Niebiańskie Jeruzalem było Twoją pociechą;
Raduj się, bo wieczny Syjon był Twoją nadzieją;
Raduj się, bo Twoja nadzieja śpiewała radością w sercu;
Raduj się, bo nadzieja przynosiła ulgę Twoim cierpieniom;
Raduj się, bo Twoja nadzieja  pokazała drogę do nieba;
Raduj się, bo Twoja nadzieja wszystkich nas w Bogu zjednoczyła;
Raduj się, bo nadzieja drogę do wieczności w życiu przygotowała;
Raduj się, bo nadzieja na Boga była Twoim zwycięstwem.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 8

Dostrzegając niezgłębione działanie Boga w swoim życiu Ty, Matko Josafato, wznosiłaś swe myśli do Wszechmogącego, i podziwiając niepojęty zamysł Pana nieustannie wzywałaś do Niego w modlitwach. A my, widząc boskie działanie w Twoim życiu, śpiewamy: Alleluja.

Ikos 8

Błogosławiona Josafato, ogarnięta miłością Trójcy Przenajświętszej całkowicie ofiarowałaś tę miłość wszystkim ludziom. Pokrzepieni przykładem Twojej miłości śpiewamy Tobie:

Raduj się, bo  Miłość Boża powołała Cię do służby;
Raduj się, bo Twoje serce napełnione było miłością;
Raduj się, bo  Miłości odwiecznej pragnęłaś;
Raduj się, która dla miłości poświęciłaś swoje życie;
Raduj się, Oblubienico Chrystusowej  Miłości;
Raduj się, bo  z miłości cierpienia przyjmowałaś;
Raduj się, bo  miłość do Niepokalanej Ty w sercu pielęgnowałaś;
Raduj się, któraś Bogurodzicy całe swoje życie oddała;
Raduj się, bo  miłością swoją wielu rozpalałaś;
Raduj się, bo  nauczyłaś nas żyć w miłości;
Raduj się, bo  miłością było całe życie Twoje;
Raduj się, bo  Miłość Najwyższego umacniała cię.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 9

Darując Panu wszystkie pragnienia swojej duszy, Ty, Matko Josafato, zawsze przebywałaś przed obliczem Boga. Wypełniona łaską Ducha Świętego, w modlitwie przedstawiałaś Chrystusowi pragnienia swego serca. A my przejęci miłością do Zbawiciela śpiewamy: Alleluja.

Ikos 9

Błogosławiona Josafato, wielkoduszną ofiarą i bezgranicznym zaufaniem do Pana, całe swoje życie uczyniłaś nieustanną modlitwą. Naucz i nas modlić się naszym życiem, abyśmy zawsze błogosławili Ciebie wzywając:
Raduj się, która nieustannie modlisz się do Pana;
Raduj się, która w modlitwie odkrywała wszystkie pragnienia swojej duszy;
Raduj się, bo w modlitwie woli Bożej szukałaś;
Raduj się, bo  modlitwa uwielbienia z twego serca zawsze płynęła;
Raduj się, bo  modlitwa była pokarmem twojej duszy;
Raduj się, bo  modlitwa na zawsze z Chrystusem cię zjednoczyła;
Raduj się, bo  modlitwę wdzięczności Bogu składałaś;
Raduj się, bo  w modlitwie Bogu swoje życie zawierzyłaś;
Raduj się, bo  modlitwa pokój ci darowała;
Raduj się, bo modlitwa była  Twoim skarbem;
Raduj się, bo w modlitwie Ty pamiętałaś o wszystkich;
Raduj się, bo  obiecałaś modlić się za nas.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 10

Pragnąc dla wszystkich zbawienia i z miłością  przebaczając swoim  nieprzyjaciołom, Ty, Matko Josafato,  odważnie niosłaś krzyż swój drogą cierpienia, współcierpiąc razem z Panem i Królem swoim. Nie przestawałaś wzywać do Niego: „ Przebacz im, Zbawicielu mój ”, a my grzeszni, uzdrowieni Krwią Chrystusa, śpiewamy: Alleluja.

Ikos 10

Błogosławiona Josafato, przeszłaś przez życie, które było wypełnione trudną walką, wzmocniona Odwieczną Miłością i oczyszczona cierpieniem weszłaś do Niebieskiego Jeruzalem, przygotowanego przez Twojego Oblubieńca. Dlatego przyjmij naszą pieśń, którą Tobie śpiewamy:

Raduj się, bo  z krzyża Pana siłę czerpałaś;
Raduj się, Ty, która w cichej modlitwie pod krzyżem przebywałaś;
Raduj się, bo  Ty na Golgocie cierpień w wierze  pewnie stałaś;
Raduj się, bo  przebaczałaś tym, którzy ból ci zadawali;
Raduj się, Ty, która niesprawiedliwe oskarżenia w pokorze    przyjmowałaś;
Raduj się, bo  nie szukałaś ludzkiego usprawiedliwienia;
Raduj się, bo  sprawiedliwość Boża była Twoją prawdą;
Raduj się, bo  ofiara Twoja jak zapach kadzidła do nieba wzniosła się;
Raduj się, bo  cierpienia z miłością przyjmowałaś;
Raduj się, bo  z męką Chrystusa swoje cierpienia łączyłaś;
Raduj się, bo przez cierpienie na wieniec świętości zasłużyłaś;
Raduj się i naucz nas w życiu przyjmować cierpienie.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko.

Kondak 11

Nieustannie śpiewając pieśń uwielbienia, Matko Josafato, swoimi modlitwami błagałaś Pana o dar świętości dla wszystkich, którzy z miłością wzywają do Niego: Alleluja!

Ikos 11

Błogosławiona Josafato, Ty zawsze z miłością opiekowałaś się potrzebującymi. Mając nadzieję na Twoje wstawiennictwo, z wiarą przychodzimy do Ciebie i prosimy o dar uzdrowienia duszy i ciała, wzywając:

Raduj się, bo Ty nieustannie modlisz się za wszystkich w niebie;
Raduj się, bo  Ty zawsze wypraszasz pomoc Bożą dla nas;
Raduj się, bo Ty przed Bogiem modlitwy składasz;
Raduj się, bo ufności od nas zawsze oczekujesz;
Raduj się, bo  potrzeby nasze Panu przynosisz;
Raduj się, bo  świętości dla dusz naszych prosisz;
Raduj się, bo  wątpiącym wiarę darujesz;
Raduj się, bo  chorym zdrowie wypraszasz;
Raduj się Ty, która serca nasze do Boga podnosisz;
Raduj się, bo  ducha jedności i miłości nam wypraszasz;
Raduj się, bo  oczekujesz od nas gorliwości w posłudze;
Raduj się, bo  masz wielką siłę wstawiennictwa.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko

Kondak 12

Pragnąc obdarować łaską, przyjemną uczynił Pan ofiarę Twego życia, Matko Josafato, wywyższając Ciebie na ziemi, bo Ty zawsze z serca przepełnionego wdzięcznością uwielbiałaś Go. A my, pragnąc iść za Twoim przykładem, śpiewamy: Alleluja!

Ikos 12

Śpiewając o zasługach Twego życia, Błogosławiona Josafato, błogosławimy nieustannie Pana, który darował nam Ciebie - szczerą orędowniczkę i dobrą przewodniczkę w życiu, abyśmy zawsze Tobie śpiewali:

Raduj się, bo szukałaś zawsze Bożej chwały;
Raduj się, bo wdzięcznym sercem Pana wychwalałaś;
Raduj się,  bo my wychwalamy Boga za Twoje życie;
Raduj się,  bo Ty chwalisz Stwórcę w wieczności;
Raduj się,  bo w niebie oglądasz oblicze Pana;
Raduj się,  bo razem z aniołami śpiewasz Bogu „ Hosanna”;
Raduj się,  bo z Tobą i my Pana uwielbiamy;
Raduj się,  bo Ty zawsze jesteś z nami;
Raduj się,  bo imię Boże przez ciebie zostało uwielbione;
Raduj się,  bo Ty z Bogiem zjednałaś się na wieki;
Raduj się,  bo emanujesz pięknem Boga;
Raduj się,  bo chwałą Pana zostałaś ukoronowana.
Raduj się, Błogosławiona Josafato, łaskawa orędowniczko!

Kondak 13

O Błogosławiona Josafato, Ty wzywasz nas do świętości, ale znasz naszą ludzką niemoc, dlatego pomagaj nam swoimi modlitwami, abyśmy mogli czystym sercem śpiewać Stwórcy: Alleluja!

Modlitwa

Wszechmocny Boże, przychodzimy do Ciebie i z głębi duszy dziękujemy Ci za dar świętości, życia i posługi Błogosławionej siostry Josafaty. Razem z nią zwracamy się do Ciebie jej słowami:
„O, Jezu, który jesteś życiem dusz, spraw, by moja dusza żyła w Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie: niech ona myśli o Tobie, o Tobie mówi, dla Ciebie żyje,  niech Ciebie szuka, do Ciebie dąży i z Tobą niech się zjednoczy.
    Jezu, bądź jedynym źródłem i celem mego życia, bo Ty jesteś moją mądrością, siłą i pociechą, moim Słowem, szczęściem i skarbem tu i w wieczności.
O Chrystusie, żyłeś wśród ludzi, pracowałeś i cierpiałeś razem z nimi. Tak samo i ja we wszystkich moich sprawach pragnę tylko tego, czego pragnie Twe Przenajświętsze Serce” i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem i Duchem Świętym teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)

Polityka prywatności

Cieszymy się, że cenisz swoją prywatność. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników strony. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszej strony. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.

Administrator

Administratorem jest  Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kocioła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej:  “Administratorem”. 

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (dalej: Dekret).  

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.

Formularze elektroniczne

Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych zbierane są dane wykorzystywane do:

- odpowiedzi na zadane w poprzez formularz pytanie z Państwa strony

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej: “Administratorem”

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym podmiotom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania modlitwy do bł. siostry Josafaty oraz bł. siostry Tarzycji.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mieć możliwości przygotowania odpowiedzi na wysłaną wiadomości oraz utrzymania korespondencji.

Udostępnianie informacji o użytkownikach strony

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Administrator może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom przeprowadzającym kontrolę.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Twoje uprawnienia

Szanowny Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,

– pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

1) administrowania serwerami i serwisem,
2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
4) celów statystycznych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator  zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z nami.