Historia Prowincji

  

Prowincja Matki Bożej Nieustającej Pomocy Sióstr Służebnic NPM w Polsce powstała w trudnym okresie powojennym. Na terytorium Polski  pod koniec 1945 r. Zgromadzenie posiadało 30 domów zakonnych, w których przebywało około stu sióstr, które przed drugą wojną światową należały do Galicyjskiej macierzystej Prowincji.

Przymusowe akcje przesiedleńcze na wschód w 1946 roku і na zachodnie i północne ziemie w 1947 r. objęły również siostry, które podzielały dolę ukraińskiego narodu i duchowieństwa. W tak trudnej rzeczywistości powojennej wiele sióstr ratowało się ucieczką do Czechosłowacji, albo zachodniej Europy – Belgii, Italii, Francji, a nawet Kanady. Jedynie siostry pracujące w Miejskim Szpitalu, w Chełmie Lubelskim nie były na początku deportowane i mogły do 1954 r. prowadzić swoją posługę chorym.

Pod koniec 1946 roku na terenie Polski zostało 44 siostry, które zapoczątkowały Prowincję Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przełożona Generalna s. Weronika Gargil powierzyła opiekę nad siostrami w Polsce s. Amalii Czaban. Kongregacja dla Kościołów Wschodnich na prośbę Przełożonej Generalnej 4 lipca 1947 r. wydała zezwolenie na powołanie do życia Wiceprowincji Sióstr Służebnic NPM w Polsce.

Dwa lata później liczba sióstr zwiększyła się, ponieważ w Czechosłowacja przekazała Polsce 15 naszych sióstr, które uciekły z Galicji przed komunistycznym reżimem. Siostry zostały osadzone w więzieniu w Sosnowcu. Po półtorarocznym pobycie, zostały zwolnione z tego więzienia. Prowincjalna Przełożona s. Amalia Czaban na nowo starała się zapewnić siostrom miejsce pobytu i pracę.

Boża Opatrzność czuwała nad siostrami i z czasem znalazły one mieszkanie i zaczęły  pracować w państwowych zakładach Służby Zdrowia : w Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu (24.05.1946 -06.08.1952) oraz Miejskim Szpitalu w Nowogardzie (16.07.1946 – 01.06.1958). Siostry pracowały jak pielęgniarki, również w prewentorium dla dzieci w Gościeradowie (24.12.1946 – 15. 05.1951) na różnych oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym, dziecięcym i płucnym, a także przy rentgenie, w laboratorium, w aptece i na sali operacyjnej, jako instrumentariuszki.

   

  

Dzięki pracowitości i poświęceniu siostry pokonały wszystkie trudności z jakimi przyszło im się zmierzyć i zdobyły wielkie zaufanie lekarzy i chorych. Pracując z chorymi siostry niosły im także pomoc duchowną, przygotowując ich do przyjęcia sakramentów świętych, narażając się tym na utratę pracy.

Decyzją komunistycznego rządu w Polsce wszystkie siostry zakonne zostały zwolnione z pracy w szpitalach. Z tego względu i nasze siostry musiały opuścić swoją pracę w Gościeradowie,  Chełmie Lubelskim, Nowogardzie, Adampolu. Po zwolnieniu ze szpitala w Chełmie 8 marca 1954 r. siostry zostały przewiezione do pracy w zakładzie dla ludzi starszych i chorych psychicznie w Janowie Lubelskim.

Swój apostolat wśród chorych, siostry rozwinęły przy swoich domach zakonnych, a także odwiedzając i lecząc chorych w ich domach. Wierne charyzmatowi swej założycielki błogosławionej Josafaty Hordaszewskiej, by przy każdym domu Sióstr Służebnic była chociaż jedna siostra, do posługi chorym, która mogłaby chorym stawiać bańki, robić zastrzyki, odkażać i przewiązywać rany i leczyć ziołami.

 Na szczególną uwagę zasługuje s. Dymytria Matijczuk, znana, jako s. Maria Matijczuk, która przez całe życie służyła chorym i potrzebującym. Za jej ofiarną posługę i całkowite bezinteresowne poświęcenie 28 października 2013 r. Rada Miasta w Goleniowie (Zachodniopomorskie) nadała rondu imię Siostry Marii Matijczuk.

Od samego początku siostry wiele uwagi przydzielały trosce o piękny wystrój kościołów. Pracowały w zakrystiach, wypiekały prosforę.  Przez długie lata w Warszawie szyły bieliznę i szaty liturgiczne dla kapłanów. Z pod ręki s. Laurencji Bojczuk wyszły setki ornatów do różnych parafii w Polsce i za granicę. Ikony i całuny, pisane przez nadzwyczaj pracowitą i wspaniałą s.Bazylię Czykało możemy zobaczyć w każdym domu zakonnym Sióstr Służebnic w Polsce, w parafiach i nie tylko. W Przemyślu hafciarstwem zajmowała się niezłomna s. Sozonta Biłas, która wyhaftowała wiele sztandarów do kościołów i szkół oraz krzyży do ornatów.   

Warszawa 1960 r., rekolekcje siostr

    

Rok 1956 przyniósł powiew wolności, choć niewielkiej, ale prawdziwej. Mimo, że Kościół Greckokatolicki w Polsce nie był rehabilitowany, to polityczna atmosfera zmieniła się na tyle, że ukraińscy księża zaczęli powoli organizować pierwsze greckokatolickie parafie. Siostry Służebnice do 1960 roku mogły tylko prowadzić katechezę w rzymsko – katolickim  obrządku,  od tego czasu zaczęły organizować katechezę dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego. Najpierw w Warszawie przy cerkwi Ojców Bazylianów і w Przemyślu, następnie w innych miejscowościach.

Początki tej katechizacji były bardzo trudne, siostry odwiedzały rozproszone ukraińskie rodziny, uświadamiając ich o potrzebie katechizacji ich dzieci, uczestniczenia w Eucharystii, nauczania języka ukraińskiego i kultywowania swoich tradycji kościelnych i narodowych.

Spotkania z dziećmi odbywały się w prywatnych domach. To wszystko wymagało od  sióstr wielkiej cierpliwości, mądrości i odwagi. W związku z otwieraniem przez greckokatolickich księży nowych parafii, siostry stopniowo zwalniały się z pracy katechetycznej w parafiach rzymsko – katolickich, by całkowicie poświęcić się pracy katechetycznej w parafiach obrządku wschodniego.

Wychodząc naprzeciw zaistniałym potrzebom duchowym Cerkwi i wiernych  Zarząd Prowincjalny Sióstr Służebnic w Polsce powołał do istnienia nowe domy zakonne w: Przemyślu (1967), Koszalinie (1974), Kruklankach (1982), Olsztynie (1982) i Bartoszycach (1986). Siostry obejmują placówki misyjne w Papieskim Kolegium w Rzymie (1977) i Paryżu (1975), gdzie prowadzą katechizację w greckokatolickiej parafii wśród ukraińskich emigrantów.

Do dziś Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi prowadzą katechezę dla dzieci i młodzieży, wychowując ich do wiary, miłości i wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie. 

  

Wałcz, 1976

Corocznie przygotowują uczniów do Archidiecezjalnych Przeglądów Twórczości Religijnej, Konkursów wiedzy religijnej, jasełek itd. Współpracują w Archidiecezjalnymi Komisjami Katechetycznymi w opracowaniu programów katechetycznych. Organizują modlitewne spotkania, warsztatyi wycieczki.

Przemyśl

  

Kontynuując charyzmat Założycieli poprzez pracę z młodzieżą i rodzinami otwierają  dla nich drzwi rekolekcyjnego domu „Effatha” w Przemyślu, by poprzez wspólne religijne spotkania, rekolekcje, dni skupienia i modlitwy zainteresowane osoby mogły doświadczyć szczególnego działania Boga, zbawczej mocy Jego Słowa, która leczy i uzdrawia.

W Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach(2003) koło Przemyślu siostry niosą pomoc ludziom chorym i starszym.  Dom ten jest po opieką Bożego Miłosierdzia. Przy Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej  siostry prowadzą Centrum Rehabilitacji im. Błogosławionej s. Josafaty Hordaszewskiej, w którym świadczone są  usługi medyczne w różnorodnym zakresie oraz  Ośrodek  Szkolenia, w którym realizują swoją misję prowadząc działalność oświatowo – wychowawczą.

W celu tworzenia nowego modelu stosunków między Polakami i Ukraińcami, przy budowie Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej, została powołana Kapituła Pojednania Polsko - Ukraińskiego, której celem jest wzajemne zbliżenie, tolerancja i współpraca polsko - ukraińska.

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM podczas uroczystości otwarcia Jubieluszu 125 – lecia Zgromadzenia w Przemyślu dziękowała siostrom za ich ofiarną posługę, duchową, katechetyczną, medyczną i parafialną, którą niosły siostry wszystkim potrzebującym za przykładem swej założycielki Błogosławionej Jozafaty.

  

A przed ikoną Matki Bożej „Bramy Miłosierdzia ”w Jarosławiu 29 sierpnia 2016 r. zawierzyła wszystkie siostry i całe Zgromadzenie Najświętszej Bogurodzicy Maryi: 

 „ U Twoje Niepokalane ręce Maryjo, Twój Syn powierzył Tobie wszystkie cnoty, którymi obdarzył  pierwszą Służebnicę s. Josafatę Hordaszewską, cnotę pokory, bezgranicznej cierpliwości, nadziei i miłości do swego narodu. Te dary przekazała ona swoim następczyniom. My dzisiaj zbieramy owoce tej ofiarnej pracy Sióstr Służebnic w Polsce. Stojąc w Jarosławskiej świątyni, w miejscu, gdzie kiedyś Błogosławiona Josafata zanosiła swe modlitwy przed ikoną Maryi „Bramy Miłosierdzia”, tak i my zanosimy swoje prośby i błagania, dziękując Bogu za Jej wstawiennictwem za 125 lat Zgromadzenia, za wszystkie otrzymane łaski, wypraszając Bożego błogosławieństwa na dalszą posługę. Maryjo – „Bramo Miłosierdzia” zanieś ten Jubileuszowy skarb do Jezusa, Twojego Syna, dar szczery od swoich dzieci,  na większą Chwałę Bożą, Cześć Maryi i nam Pokój.” 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)

Polityka prywatności

Cieszymy się, że cenisz swoją prywatność. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników strony. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszej strony. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.

Administrator

Administratorem jest  Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kocioła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej:  “Administratorem”. 

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (dalej: Dekret).  

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.

Formularze elektroniczne

Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych zbierane są dane wykorzystywane do:

- odpowiedzi na zadane w poprzez formularz pytanie z Państwa strony

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zwane dalej: “Administratorem”

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym podmiotom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania modlitwy do bł. siostry Josafaty oraz bł. siostry Tarzycji.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mieć możliwości przygotowania odpowiedzi na wysłaną wiadomości oraz utrzymania korespondencji.

Udostępnianie informacji o użytkownikach strony

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Administrator może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom przeprowadzającym kontrolę.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Twoje uprawnienia

Szanowny Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,

– pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

1) administrowania serwerami i serwisem,
2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
4) celów statystycznych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator  zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z nami.