Misja - charyzmat Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM

Charyzmat – jest szczególnym darem Ducha Świętego, którego Bóg udziela założycielom, powołanym, by przekazywać go drugim i powołać do życia nowe instytucje. Dar charyzmatu ukazuje odmienność jednej duchownej rodziny od drugiej.

Misja Zgromadzenia polega nie tyle na zewnętrznych działaniach, ile na osobistym świadectwie obecności Chrystusa . Im bardziej osoby konsekrowane upodobniają się do Chrystusa, tym bardziej Chrystus będzie obecny i aktywny w świecie.

Głównym zadaniem Sióstr Służebnic NPM jest przede wszystkim:

  • - szukanie chwały Bożej,
  • - tworzenie wspólnoty miłości na wzór Trójcy Przenajświętrzej opartej na trzech ślubach: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa,
  • - uobecnianie osoby Jezusa Chrystusa za przykładem Bogurodzicy, opiekunki Zgromadzenia,
  • - prowadzenie misji Chrystusa Zbawiciela poprzez apostolat powierzony przez Kościół.

Współzałożycielom Zgromadzenia Sióstr Służebnic: o. Jeremiaszowi Łomnickiemu OSBM, o. Cyrylowi Sełeckiemu i Bł. s. Josafatacie Hordaszewskiej bardzo zależało na tym, by misja sióstr służyła podniesieniu z upadku duchowego i moralnego narodu, by wychowywać serce narodu i służyć tam, gdzie jest największa potrzeba.

Posługa wychowawcza

Siostry zaangażowane są w pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, prowadzą katechizację, wychowują w wierze i miłości do Boga, Kościoła i narodu. Wychowując młode pokolenia przekazują tradycje, zwyczaje i wartości chrześcijańskie.

Szczegóły

Współpracują z Archidiecezjalnymi Komisjami Katechetycznymi, aktywnie uczestnicząc w opracowywaniu podstaw i programów katechetycznych.

Siostry prowadzą Ośrodek Szkolenia w Prałkowcach, którego misją jest wspieranie rozwoju i podnoszenie kwalifikacji medycznych sióstr, fizjoterapeutów, pracowników, którzy na co dzień zajmują się chorymi i niepełnosprawnymi.

Kapituła Pojednania Polsko - Ukraińskiego

Przy Ekumenicznym Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach została powołana Kapituła Pojednania Polsko - Ukraińskiego, której celem jest promowanie działania osób i organizacji, aktywnie uczestniczących w procesie zbliżenia i porozumienia, tolerancji i współpracy polsko - ukraińskiej.

Szczegóły

Posługa socjalna

Siostry poświęcają wiele troskliwej uwagi socjalnej posłudze, szczególnie w Ekumenicznym Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach, koło Przemyśla. Dom Bożego Miłosierdzia, jest miejscem, w którym ludzie w podeszłym wieku, chorzy, otrzymują szczególną pomoc i opiekę.

Szczegóły

Posługa medyczna

Ze współczuciem, serdecznością i szacunkiem niosą swoja posługę chorym, niepełnosprawnym w Centrum Rehabilitacyjnym im. Błogosławionej Josafaty Hordaszewskiej w Prałkowcach. Chorzy mają tam możliwość korzystania z różnych procedur medycznych, wsparcia duchowego, dzięki którym wracają do zdrowia.

Szczegóły

Inne posługi

Papieskie Kolegium św. Jozafata w Rzymie

Siostry niosą swą ofiarną posługą w Papieskim Kolegium św. Jozafata w Rzymie. Pracę Siostry Służebnice NPM rozpoczęły 30.08.1932 r. Od początków istnienia tej misyjnej placówki siostry niosły swą posługę w kuchni, pralni, zakrystii. Zarząd Zgromadzenia 15.08. 1977 r. przekazał kontynuację posługiwania w Papieskim Kolegium naszej Prowincji w Polsce. Siostry do dziś z wielkim poświęceniem pracują w Rzymie. Swoją posługą, troską, modlitwą i życzliwością dają świadectwo prawdziwej chrześcijańskiej miłości. W miarę możliwości, uczestniczą w celebracjach liturgicznych w Watykanie, którym przewodniczy Ojciec Święty.

Rekolekcje, spotkania dla młodzieży, czuwania, warsztaty

Organizują spotkania, warsztaty pisania ikon, malowania pisanek, zajęcia kulinarne, twórczości bożonarodzeniowej, wycieczki, pielgrzymki dla dzieci i młodzieży oraz różne przedsięwzięcia charytatywne mające na celu pomoc dzieciom na Ukrainie.

Siostry prowadzą w swoich wspólnotach, a także w domu rekolekcyjnym w Przemyślu spotkania modlitewne, czuwania, rekolekcje dla młodzieży i rodzin. Dla uczestników jest to szczególny czas modlitwy i spotkania z Bogiem.

Dbają o piękno świątyń Bożych

Siostry dbają o piękno świątyń Bożych, realizując swoją posługę w zakrystiach, wypiekają prosforę, dbają o szaty liturgiczne, prowadzą śpiew liturgiczny itp.

Na wzór Bogurodzicy i za przykładem Błogosławionej Matki Josafaty są zawsze gotowe z radością służyć swojemu Kościołowi i narodowi.

Rozpoznając znaki czasu w świetle Ewangelii, siostry zwracają uwagę na potrzeby odrodzenia misji, głoszą Królestwo Boże nie tylko w swoim narodzie, ale wśród innych narodów.

Hasło Zgromadzenia : “Chwała Bogu, Cześć Maryi, Nam pokój”, w pełni oddaje misję, do jakiej Siostry zostały powołane i którą starają się realizować w życiu codziennym.

A man
Napisz do nas

Kontakt do nas

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)