PRZEMYŚL Popielów

Siostry Służebnice NPM

Popielów 6

37–700  Przemyśl

Email: siostry.popiela@gmail.com

Od 1967 r. Siostry Służebnice rozpoczęły swą posługę w Przemyślu. Do dziś prowadzą katechizację w szkole i przedszkolu, pracują w zakrystii, organizują  wyjazdy z dziećmi i młodzieżą, prowadzą warsztaty i spotkania.  Aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej.